Uczniowie klas IV-VI i VII-VIIII, którzy zadeklarują do 16 października chęć uczestnictwa w konkursie informatycznym BÓBR 

zapraszam do rejestracji na platformie dzwonek.pl 

Szczegóły i pomoc w rejestracji na konkurs będzie można uzyskać na kole informatycznym w środę godzina 1435 sala 31