Gminny Punkt Wsparcia Rodziny w Dygowie przy wsparciu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie zaprasza chętnych Rodziców, do wzięcia udziału w Akademii Dla Rodziców. Nasza oferta sprowadza się do dwóch propozycji, z których można skorzystać niezależnie:

  • Akademia dla rodziców – zajęcia grupowe, warsztatowe

Na zajęciach grupowych będziemy  rozmawiali o tym, jak:

  • – konstruktywnie reagować na agresywne zachowania dziecka,
  • – radzić sobie ze swoimi emocjami, gdy czujesz, że tracisz nad sobą kontrolę,
  • – rozumieć przyczyny trudnych zachowań dzieci i jak reagować, by usunąć źródło problemu,
  • – uczyć dziecko rozumienia swoich emocji, ich regulacji i samokontroli,
  • – w sposób odpowiedni do wieku i możliwości dziecka komunikować się z nim, aby nawiązywać współpracę.
  • Indywidualne konsultacje – spotkania z Rodzicami dotyczące zgłaszanych przez nich problemów, mające na celu wsparcie i ukierunkowanie opiekunów; pomoc w przezwyciężeniu trudności wychowawczych.

Bardzo prosimy o zgłaszanie się chętnych Rodziców bezpośrednio do realizatora programu: mgr Justyna Falko – specjalista poradnictwa rodzinnego, młodzieżowego,( tel. 601 429 570) poprzez wiadomość sms z informacją w treści, warsztaty lub/i konsultacje indywidualne, imię i nazwisko ,oraz informację do której szkoły uczęszcza dziecko/dzieci. Posiadając dane, ile osób jest zainteresowanych będziemy tworzyli terminy spotkań, o których Rodzice zostaną poinformowani. Zgłoszenia przyjmujemy do 18.09.2023r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Akademii Dla Rodziców.

Mgr Justyna Falko