Składka na ubezpieczenie uczniów

na rok szkolny 2023/2024

 

Wysokość składki

24,00 zł

38,00 zł

Suma ubezpieczenia

5.000,00 zł

10.000,00 zł

 

płatna w sekretariacie szkoły do 14.09.2023 r.

 

Składka na Radę Rodziców

na rok szkolny 2023/2024

30,00 zł

płatna w sekretariacie szkoły.