Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela Nauczany przedmiot

1.

Biszewska Aleksandra

Historia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wychowawca kl. V

2.

Chojecka Patrycja

Wychowanie przedszkolne

3.

Dymecka Anna

Język angielski, wychowawca kl. IV

4.

Ejsmont Marek Informatyka, fizyka, technika

5.

Gliwa Cezary

Język niemiecki, świetlica szkolna

6.

Hübner Sandra

Wychowanie przedszkolne

7.

Jaruzel Iwona

Język polski, religia, wiedza o społeczeństwie

8.

Jaruzel Robert

Muzyka

9.

Kaczocha Joanna

Wychowanie przedszkolne

10.

Kaczor Anna

Biblioteka szkolna, plastyka

11.

Kubiak Urszula

Edukacja wczesnoszkolna - klasa III, pedagog specjalny

12.

Lesiak Sylwia

Wychowanie przedszkolne, wczesne wspomaganie rozwoju

13.

Lipczyńska Agnieszka

Wicedyrektor szkoły, matematyka

14.

Łagowska Marzena

Wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna,  świetlica

15.

Monastyrska Klaudia

Wychowanie przedszkolne

16.

Puton Karolina

Wychowanie przedszkolne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

17.

Ratajczyk Agnieszka

Wychowanie przedszkolne, rewalidacja

18.

Skonieczka Magdalena

Dyrektor szkoły, religia, świetlica

19.

Skonieczka Sławomir

Geografia, biologia, przyroda, świetlica, edu. dla bezpieczeństwa, wychowawca kl. VIII

20.

Skórska Aleksandra

Wychowanie przedszkolne, rewalidacja

21.

Sokołowska-Kot Izabela

Edukacja wczesnoszkolna - klasa II, rewalidacja

22.

Stachowicz Danuta

Pedagog szkolny, logopeda

23.

Stachowska Joanna

Język polski,  zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, wychowawca kl. VII

24.

Starczyk Klaudia

Edukacja wczesnoszkolna - klasa I język angielski

25.

Stefańska Justyna

Nauczycie wspomagający

26.

Zajączkowska Beata

Wychowanie fizyczne, chemia, wdżwr, wychowawca kl. VI

27.

Zaskórska Anna

Matematyka, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze