W 1999 roku zostało utworzone Gimnazjum w Dygowie z oddziałami we Wrzosowie. Z nazwy gimnazjum wynika, że oddziały znajdowały się w budynkach szkół w Dygowie i we Wrzosowie. Na dyrektora utworzonego w gimnazjum został powołany Marek Zawadzki. W 2000 roku oddziały z Wrzosowa zostały przeniesione do Dygowa. Zatem w budynku byłej szkoły podstawowej mieściło się Publiczne Gimnazjum w Dygowie i Szkoła Podstawowa w Dygowie. W 2002 roku zmieniła się organizacja sieci szkół. Część oddziałów gimnazjum odeszła do Wrzosowa. W Dygowie powstał zespół szkół, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Dygowie i Publiczne Gimnazjum w Dygowie. Dyrektorem zespołu został Marek Zawadzki. Podobny zespół szkół powstał we Wrzosowie. W związku z tym, że dotychczasowy dyrektor Marek Zawadzki wygrał wybory na wójta gminy Dygowo- ogłoszono konkurs na Dyrektora Zespołu Szkół w Dygowie. Konkurs wygrał mgr Adam Swat i on od stycznia 2003 roku został Dyrektorem Zespołu Szkół w Dygowie.

 Zespół Szkół w Dygowie obejmuje swym zasięgiem następujące miejscowości: Dygowo, Stojkowo, Gąskowo, Bardy, Miechęcino, Czernin, Stramniczka, Pustary, Świelubie. Mieści się w stosunkowo nowym budynku, który został wybudowany w 1990 r.