w roku szkolnym 2023/2024

 

L.p.

Data

Wydarzenia

 

1.

30.10 – 31.10.2023 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

2.

22.12.2023 r.

Dzień Patrona

3.

02.05.2024 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

4.

14-16.05.2024 r.

Egzamin ósmoklasisty

5.

31.05.2024 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych