TERMINARZ

SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

14.09.2023r.    zebrania klasowa

godz. 16:00  klasy I – IV

godz. 16:30  klasy V – VIII                  

09.11.2023r.     zebrania klasowa

godz. 16:00  klasy I – IV

godz. 16:30  klasy V – VIII

14.12.2023r.    dzień otwarty szkoły, powiadomienie o propozycjach ocen śródrocznych

godz. 16:00 – 18:00    klasy  I – IV

godz. 16:30 – 18:00    klasy  V – VIII

08.02.2024r.    zebrania klasowe na zakończenie I semestru

godz. 16:00  klasy I – IV

godz. 16:30  klasy V – VIII                    

11.04.2024r.    zebrania klasowe

godz. 16:00  klasy  I – IV

godz. 16:30  klasy V – VIII   

16.05.2024r.   dzień otwarty szkoły, powiadomienie o

propozycjach ocen końcoworocznych

godz. 16:00 – 18:00  klasy I – IV

godz. 16:30 – 18:00  klasy V – VIII   

                        

 

Wychowawcy i pozostali nauczyciele pełnią dyżury w czasie wszystkich spotkań z rodzicami.