L.p.

Wydarzenia

Termin

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024    

04.09.2023r.

godz. 9:00

2.

Zimowa przerwa świąteczna                   

23.12.2023r. –31.12.2023r.

3.

Ferie zimowe

15.01.–28.01.2024r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

28.03.–02.04.2024r.

5.

Egzamin ósmoklasisty:

 

6.

język polski     

14.05.2024r.

godz. 9.00

7.

matematyka     

15.05.2024r.

godz. 9.00

8.

język obcy nowożytny     

16.05.2024r.

godz. 9.00

9.

I okres nauki                    

4 września 2023r.– 02 lutego 2024r.

10.

II okres nauki                    

05 lutego 2024r. – 

21 czerwca 2024r.

11.

Terminy zawiadamiania rodziców

o przewidywanych ocenach niedostatecznych 

i ocenie z zachowania za I okres

14.12.2023r.

12.

Terminy zawiadamiania rodziców

o przewidywanych ocenach niedostatecznych 

i ocenie z zachowania za II okres

16.05.2024r.

13.

Terminy wystawienia ocen

 za I semestr

02.02.2024r.

14.

Terminy wystawienia ocen

za II semestr

12.06.2024r.

15.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

21.06.2024r.

16.

Ferie letnie                                  

22.06.2024r. – 31.08.2024r.