Dzień

Godziny

Poniedziałek

8.45 –  9.45

11.35 – 14.05

Wtorek

8.45 –   9.45

12.45 – 14.35

Czwartek

9.40  –  11.40