PLAN DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.  A. MICKIEWICZA W DYGOWIE

w roku szkolnym 2023/2024

II semestr

Imię i nazwisko nauczyciela

Przedmiot

Dzień

Godzina

Sala

Biszewska Aleksandra

historia

poniedziałek

12.40 – 13.40

21

Ejsmont Marek

technika, fizyka, informatyka

piątek

13.40 – 14.40

31

Gliwa Cezary

język niemiecki

wtorek

12.45 – 13.45

30

Jaruzel Iwona

język polski, religia, wiedza o społeczeństwie

wtorek

12.35 – 13.35

20

Jaruzel Robert

muzyka

poniedziałek

13.30 – 14.30 (pierwszy poniedziałek miesiąca)

20

Kubiak Urszula

Edukacja wczesnoszkolna

poniedziałek

14.05 – 15.05

gabinet

pedagoga specjalnego

Kaczor Anna

plastyka

Wtorek 12.45-13.45

12.35 – 13.35

biblioteka

Kot Izabela

edukacja wczesnoszkolna

poniedziałek

11.35 – 12.35

9

Lesiak Sylwia/Monastyrska Klaudia

wychowanie przedszkolne

czwartek

10.30 – 12.30

budynek przedszkola

Lipczyńska Agnieszka

matematyka

piątek

12.35 – 13.35

25

Łagowska Marzena

wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

poniedziałek

13.30 – 14.30

17

Dymecka Anna

język angielski

czwartek

13.30 – 14.30

26

Puton Karolina

wychowanie przedszkolne

poniedziałek

13.00 – 14.00

1

Ratajczyk Agnieszka/Patrycja Chojecka

wychowanie przedszkolne

czwartek

10.30 – 12.30

budynek przedszkola

Skonieczka Magdalena

religia

poniedziałek

12.00 – 13.00

gabinet dyrektora

Skonieczka Sławomir

przyroda, geografia, biologia, edukacja dla bezpieczeństwa

czwartek

12.45 – 13.45

 

17

Skórska Aleksandra/Sandra Hübner

wychowanie przedszkolne

środa

10.30 – 12.30

budynek przedszkola

Stachowicz Danuta

pedagog, logopeda

środa

13.30 – 14.30

gabinet pedagoga szkolnego

Stachowska Joanna

język polski

środa

13.40 – 14.40

30

Starczyk Klaudia

edukacja wczesnoszkolna

wtorek

11.50 – 12.50

10

Stefańska Justyna

nauczyciel wspomagający, rewalidacja

poniedziałek

12.50 – 13.50

9

Zajączkowska Beata

chemia, wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie

wtorek

14.25 – 15.25

30

Zaskórska Anna

matematyka

wtorek

13.30 – 14.30

25