Dzień

Godziny

Środa

8.00 – 13.00

Piątek

8.00 – 11.30