środa 21 kwiecień 2021

Szkoła Podstawowa
im. Adama Mickiewicza
ul. Kolejowa 10
78-113 Dygowo
telefon (94)3584653
email:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • img01.jpg
 • IMG_0780.JPG
 • zsszkola.JPG

dyrektor:
mgr Magdalena Skonieczka
m.skonieczka@zsdygowo.pl

z-ca dyrektora:
mgr Agnieszka Lipczyńska
a.lipczynska@zsdygowo.pl

 

1.HARMONOGRAM EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY

 

DATA

PRZEDMIOT

GODZINA ROZPOCZĘCIA EGZAMINU

CZAS TRWANIA EGZAMINU Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

 

25.05.2021 r.

Język polski

9.00

120 minut (przedłużenie 60 minut dla uczniów z dostosowaniami)

26.05.2021 r.

Matematyka

9.00

100 minut ( przedłużenie 50 minut dla uczniów z dostosowaniami)

27.05.2021 r.

Języki obce nowożytne

9.00

90 minut (przedłużenie 45 minut dla uczniów z dostosowaniami)

TERMIN DODATKOWY EGZAMINU: jest dla uczniów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpili do egzaminu w terminie głównym lub przerwali dany zakres egzaminu ALBO którym przerwano i unieważniono egzamin.

1.język polski – 16 czerwca 2021 r. (środa) – godz. 9:00

2.matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00

 

Ważne terminy:

 • do 11 maja 2021 r. - przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy – odpowiednio laureatów/finalistów konkursów/olimpiad,
 • 2 lipca 2021 r. udostępnienie w ZIU (SIOEO) wyników egzaminu ósmoklasisty,
 • 9 lipca 2021 r. wydanie zdającym zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

 1. Każdy zdający powinien w każdym dniu egzaminu ósmoklasisty długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
 2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
 3. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody.
 4. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych. 4.Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i zgłosić się na egzamin przynajmniej pół godziny przed jego rozpoczęciem we wskazanym miejscu.
 5. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej
 6. Nie wolno wnosić do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z takich urządzeń w tej Sali.
 7. Uczniowie nie mogą komunikować się z rówieśnikami w trakcie egzaminu i są zobowiązani do samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania aktualnych wytycznych GIS, CKE, Ministra Zdrowia ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego w związku z COVID – 19.

 

 

 

Po egzaminie ósmoklasisty.

 

 1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 2. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek może być złożony osobiście przez uprawnioną osobę lub osobę występującą w imieniu zdającego lub przesłany do OKE drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną. Druk załącznika (załącznik 16a) dostępny na stronie CKE (www.cke.edu.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty)
 3. Wniosek o wgląd można również złożyć w innej formie niż określona w załączniku 16a. We wniosku o wgląd do pracy egzaminacyjnej należy wskazać:
 1. imię i nazwisko zdającego
 2. PESEL zdającego
 3. dane teleadresowe osoby dokonującej wglądu, w tym adres pocztowy oraz – jeżeli to tylko możliwe – adres e-mail oraz/lub numer telefonu komórkowego lub inny sposób kontaktu umożliwiający jak najszybsze przekazanie informacji o wyznaczonym terminie wglądu
 4. przedmiot egzaminacyjny, którego wgląd dotyczy.
 5. Wnioski o wgląd są przyjmowane i rozpatrywane od dnia udostępnienia w ZIU (SIOEO) informacji o wynikach egzaminu ósmoklasisty, tj. od 2 lipca 2021 r., zgodnie z kolejnością wpływu.

 

Na stronie internetowej CKE (www.cke.edu.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są: Informatory o egzaminie ósmoklasisty, przykładowe arkusze egzaminacyjne.

administrator:
Marek Ejsmont
informatykadygowo@vp.pl